• اصفهان، خیابان رباط اول، ابتدای خیابان باهنر، ساختمان پاسارگاد، طبقه اول، واحد2

ماژول تقدیر نامه الکترونیکی

 امروزه با توجه به شیوع بیماری کرونا، انجام عملیات در گستره بالا و نیاز به سرعت قابل قبول جهت دسترسی به اطلاعات به صورت غیر جضوری، مکاتبات و پرونده ها و همچنین سرعت بخشیدن به اقدامات ، تکمیل و توسعه سیستم اتوماسیون اداری در موسسات و سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

 

جهت پاسخگویی به این امراین شرکت نسبت به شناسایی و احصاء نیازمندیها ی مذکور اقدام نمود و سعی گردید اولویت ها ی خاص از بین نیازمندی ها را انتخاب نماییم که دراولویت اول با توجه به حجم عظیم پرسنل ماژول های تکمیلی بایستی بسیار سبک و چابک بوده و قابلیت پوشش دهی سرویسها  به تمامی پرسنل به صورت غیرحضوری را ارائه نماید.

 برخی از ویژگیها:

  • درخواست و صدور تقدیر نامه به صورت کاملاً الکترونیکی
  • امکان گزارشگیری توسط اداره ارزیابی، معاون مربوطه و خود فرد

  • گزارش گیری بر اساس سال صدور تقدیرنامه، موضوع تقدیرنامه

    شماره تقدیرنامه، واحد درخواست کننده، ناحیه/منطقه درخواست کننده

    و کد پرسنلی همکاران

  • امکان تعریف محدودیت صدور تقدیرنامه، برای معاونت وشخص
  • امکان مشاهده تقدیر نامه های صادر شده از طریق کارتابل پرسنلی

 

تاریخ اجرا : فروردین 1400