• اصفهان، خیابان رباط اول، ابتدای خیابان باهنر، ساختمان پاسارگاد، طبقه اول، واحد2

ماژول میز خدمت الکترونیکی

 امروزه با توجه به شیوع بیماری کرونا، انجام عملیات در گستره بالا و نیاز به سرعت قابل قبول جهت دسترسی به اطلاعات به صورت غیر جضوری، مکاتبات و پرونده ها و همچنین سرعت بخشیدن به اقدامات ، تکمیل و توسعه سیستم اتوماسیون اداری در موسسات و سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

 

جهت پاسخگویی به این امراین شرکت نسبت به شناسایی و احصاء نیازمندیها ی مذکور اقدام نمود و سعی گردید اولویت ها ی خاص از بین نیازمندی ها را انتخاب نماییم که دراولویت اول با توجه به حجم عظیم پرسنل ماژول های تکمیلی بایستی بسیار سبک و چابک بوده و قابلیت پوشش دهی سرویسها  به تمامی پرسنل به صورت غیرحضوری را ارائه نماید.

برخی از ویژگیها:

  • امکان تعریف انواع سوالات و درخواست فایل با پسوندمشخص و محدود از ارباب رجوع
  • امکان مکاتبه و پاراف بین کارشناس دریافت کننده ی خدمت و ارباب رجوع درصورت صلاحدید
  • امکان درخواست خدمت ارباب رجوع با احراز هویت یا بدون درخواست احراز توسط کارشناس
  • امکان رهگیری خدمت درخواستی توسط ارباب رجوع
  • امکان گزارش گیری و ویرایش خدمت به هر کارشناس اداره
  • امکان دسترسی ایجاد خدمت به هر کارشناس اداره

 

تاریخ اجرا : آذر 1399
این ماژول برای تمامی خریداران اتوماسیون که در حال حاضر قرارداد پشتیبانی دارندبه رایگان آپدیت شد.