• اصفهان، خیابان رباط اول، ابتدای خیابان باهنر، ساختمان پاسارگاد، طبقه اول، واحد2

کاربرد کامپیوتر در زندگی امروزی

همان طور که همه می دانید ، در دنیای دیجیتال امروز انجام بسیاری از کارها بدون کامپیوتر غیرممکن است ، زیرا کاربرد کامپیوتر در زندگی بسیار زیاد است که آن را به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی تبدیل می کند. تقریباً همه با کامپیوتر و اینترنت آشنایی دارند. استفاده از کامپیوتر عملاً توسط کلیه موسساتی که در همه ادارات ، مدارس ، کالج ها و غیره استفاده می کنند انجام می شود زیرا از ویژگی همه کاره بودن برخوردار است.
ادامه مطلب

همیشه در دسترس

دسترسی از هر مکان و هر زمانی به میزکار و انجام امور اداری سالیان سال است که دغدغه مدیران و کارکنان سازمانهاست که امروزه با روی کار آمدن اتوماسیون های اداری این امر به جزعی از زندگی حرفه ای کارمندان تبدیل شده است
ادامه مطلب